Team Freek Wagenaar Voorst

Team Freek Wagenaar staat voor een samenwerkingsverband van 3 duivenliefhebbers, t.w. Freek Wagenaar uit Voorst en Bram Scherpenzeel en Albert Hendriksen uit Twello. Daarnaast bestaat Team Freek Wagenaar ook nog uit een aantal vaste supporters die in het stille seizoen meeleven en tijdens de vluchten aanwezig zijn bij het arriveren van de duiven. Dit zijn o.a. Freek's partner José, Moeder Toos en de jeugdvrienden Jaap en Rinie. Daarnaast zijn er belangstellenden die zo nu en dan eens aanwaaien om de duiven te zien arriveren.

Freek speelt al vanaf 1995 louter en alleen met de jonge duiven vanwege een zware allergie voor de eiwitten die in het duivenstof zitten. Dit  houdt dus in dat de hokken een groot gedeelte van het jaar leeg staan. De meeste jonge duiven werden vanaf het begin geleverd door Albert Hendriksen die destijds ook nog in Voorst woonde.
In 2002 stopte Freek (tijdelijk, naar later zou blijken) met de duivensport. In 2009 werd weer begonnen, o.a. met enkele duifjes van duivenvrienden Joke en Martin Geven. Na dat seizoen werd ook de samenwerking met Albert weer nieuw leven ingeblazen. Jaarlijks werden de beste jonge duiven van Freek bij Albert gestald om voor nageslacht te zorgen.
Vanaf 2015 zijn Albert Hendriksen en Bram Scherpenzeel de hofleveranciers geworden die elk zo'n 40 jonge duiven leveren. De jongen die Bram levert komen van zijn eigen duiven, de jongen die Albert levert komen van het gezamenlijke kweekhok dat hij met Freek heeft.

Op deze manier heeft er zich vanaf de start in 1995 (of misschien al wel vanaf 1987....) tot nu toe een unieke formule ontwikkelt waardoor het houden en spelen van postduiven meer dan een simpel optelsommetje is geworden, vandaar de slogan: "duivensport samen, is leuker dan alleen..."